Latihan Efektif Bahasa Melayu Berserta Unjuk Ujar Untuk Darjah 1 hingga peringkat GCE "O" (Malay assessment book)

FREE shipping within Singapore on every order above $60. Please contact us for International deliveries.
Login
Product

Malay Assessment Books

Latihan Efektif Bahasa Melayu Berserta Unjuk Ujar Untuk Darjah 1 hingga peringkat GCE "O" (Malay assessment book)

  • $15.00

Description

LANJUTAN SET A 5&6 (test paper)

Beberapa ciri menarik yang boleh didapati di buku

- Sukatan pelajaran terkini MOE

- Latihan-latihan topikal efektif

- Topik-topik berdasarkan tema

Kandungan

1. Kosa Kata

2. Eja dan Baca

3. Susun Ayat

4. Perihal Nombor

5. Ejaan

6. Latihan Berdasarkan Tema

7. Imbuhan 8. Kata Adjektif

9. Unjuk dan Ujar

10. Kunci Jawapan (untuk latihan tertentu)

Khas untuk Para Guru: Dapatkan khidmat kami untuk bengkel-bengkel bahasa terkini ke sekolah-sekolah anda!

edureach
Qty
Share
Download

Write a review

Please login or register to review